Sản phẩm từ sữa

Chìa khóa trao tay: tiếp nhận nguyên liệu, đóng gói thành phẩm, chuyển kho lưu trữ