News

Technical Documents

Double miter corner joint

Ký hiệu các mối hàn trên bản vẽ kỹ thuật

Trong bản vẽ cơ khi ,với vai trò là một người làm kỹ thuật hàn,Kỹ thuật cắt, kỹ thuật CNC thì khi đưa cho bạn bản vẽ bạn phải biết đọc các mối hàn khác nhau ,các góc khác nhau.hàn đứt quãng hay hàn liền mạch ,hàn trong hay hàn ngoài. vvv. có rất nhiều các tiêu chuẩn…

How to Notch Tubes Without a Tube Notcher

KỸ THUẬT HÀN ỐNG

Hàn ống là một trong các kỹ thuật hàn khó nhưng lại được áp dụng nhiều trong các ngành công nghiệp và xây dựng như hàn đường ống dẫn dầu, ống ga, ống tàu..vv. Vì vậy, yêu cầu chất lượng mối hàn cũng khắt khe hơn so với các kỹ thuật hàn khác. Mối hàn…

Copyright © 2017 Cao Duong Co.,LTD. Website by SPR Solutions.